Rain

Rain標籤文章,共有1則Rain相關的文章

亞洲超星團|Rain做導師超嚴格,曾志偉嚇到O嘴!冼靖峰排名出人意料
電視電影.娛樂新聞
3 months ago

亞洲超星團|Rain做導師超嚴格,曾志偉嚇到O嘴!冼靖峰排名出人意料

《亞洲超星團》由TVB聯合內地製作嘅選秀節目,參加嘅香港代表有《聲夢傳奇》冼靖峰、Hugo黃奕斌、洪...