ua

ua標籤文章,共有2則ua相關的文章

再有新戲院!UA將於尖沙咀開設逾1700個座位全新戲院   香港最具規模~一共12個影廳
時事熱話.電視電影.生活熱話
5 years ago

再有新戲院!UA將於尖沙咀開設逾1700個座位全新戲院 香港最具規模~一共12個影廳

尖沙咀將會有全新戲院,今次呢間新戲院會設有12個影廳、1711個座位,可以話係香港最具規模嘅戲院! UA呢間新戲院預計會...

好消息!九龍灣將會多一間UA新戲院  設超過600個座位
美食推介.時事熱話.電視電影.生活熱話
6 years ago

好消息!九龍灣將會多一間UA新戲院 設超過600個座位

今年真係幾多新戲院登場,除咗已經開幕嘅 UA青衣城 、 銅鑼灣CINEMA CITY VICTORIA 、 港島MOVi...