download HolidaySmart 假期日常 app
Netflix用戶不能再分享帳號?「非同住者」共用要加錢!3地區試行2大新功能~

Netflix用戶不能再分享帳號?「非同住者」共用要加錢!3地區試行2大新功能~

生活熱話 電視電影
By Haitaeng on 18 Mar 2022
Digital Editor

Netflix用戶注意!相信不少用戶都會將自己的帳戶及密碼與親友共享,一起攤分費用或免費使用,但官方一直以來都未有嚴格禁止。不過,Netflix日前就突然宣布帳戶持有人與「非同住者」分享帳戶,將額外收費,並在3個地區率先試行!香港有冇份?

Netflix不少用戶都會與親友分享帳戶及密碼,免費或攤分費用一起使用。Photo from Netflix

·與「非同住者」共享帳戶須額外收費

影視串流平台Netflix一直對於用戶分享密碼、共用帳戶相當頭痛,所以近年一直嚴格規管用戶的共享帳戶。除了限制用戶裝置數量,還會要求部分用戶與帳戶持有人同住驗證成功,才能繼續使用,以防止用戶過度分享/使用同一帳戶密碼。Netflix日前就宣布將採取更嚴謹的措施,用戶若與「非同住者」分享帳戶,必須先付額外費用。

Netflix對用戶分享密碼、共用帳戶採取更嚴謹的措施,用戶與「非同住者」分享帳戶,須先付額外費用。Photo from Presslogic

·3大地區先試行

Netflix將於未來數個星期,率先在智利、哥斯達黎加與秘魯,測試兩個新功能「添加額外會員」及「轉移資料到新帳號」。

「添加額外會員」功能

主要針對標準及高級會員,用戶可以較低的價格,加入最多2名非同住者的子帳戶。每個帳戶價錢為2.99美元(約$23.8),享有自己的個人資料、帳密等。

「轉移資料到新帳號」功能

部分用戶或會受新政策影響,基本、標準和高級會員可將共享帳戶的資料轉移至新帳號或子帳號,並保有瀏覽紀錄、播放清單等。

Netflix率先在智利、哥斯達黎加與秘魯試行「添加額外會員」及「轉移資料到新帳號」功能,但預計未來在全球包括香港亦會實施2大新功能。Photo from Netflix

·未來或擴大限制範圍

雖然目前只在三個地區試行,但預計Netflix未來會在全球包括香港推行此兩項新功能,變相封殺非同住者分享帳戶,以減少一個帳號多人共用的問題。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel