download HolidaySmart 假期日常 app
錢嘉樂女兒獲讚越大越靚!出世被指同爸爸餅印,湯盈盈激到喊?!

錢嘉樂女兒獲讚越大越靚!出世被指同爸爸餅印,湯盈盈激到喊?!

娛樂新聞
By Jennifer on 22 Feb 2023
Digital Editor

錢嘉樂同湯盈盈結婚超過10年,育有大女錢凱晴(Alyssa)及細女錢凱琪(Kassidy)。多年嚟佢哋嘅愛女都好受網民關注,而湯盈盈就不時會分享一家四口嘅全家福,現年7歲嘅細女Kassidy更獲讚越大越靚。

錢嘉樂同湯盈盈結婚超過10年,育有大女錢凱晴(Alyssa)及細女錢凱琪(Kassidy)Photo from 湯盈盈微博

錢嘉樂湯盈盈結婚超過10年,育有兩女兒

錢嘉樂以往因為曾與李麗珍、關秀媚、李珊珊戀愛過,因為位位都係女神級而一度成為唔少網民嘅羨慕對象。佢同湯盈盈於2007年開始拍拖,交往5年後兩人2012年喺海洋公園內成婚,現為圈中模範夫婦。

錢嘉樂同湯盈盈於2007年開始拍拖,交往5年後兩人2012年喺海洋公園內成婚Photo from 湯盈盈IG

結婚翌年錢嘉樂同湯盈盈就迎嚟大女錢凱晴(Alyssa),2015年再誕下細女錢凱琪(Kassidy)。錢嘉樂女兒出世後,外界相當關注佢囡囡,又指凱晴與爸爸如同餅印,成為當年熱話。

2015年湯盈盈再誕下細女錢凱琪(Kassidy)Photo from 湯盈盈微博

一家四口去沙灘玩,大女凱晴長高,細女凱琪獲讚越大越靚

多年嚟網民都非常關心錢嘉樂女兒嘅近況,而湯盈盈亦不時會喺網上分享老公同女兒嘅合照,一家四口十分幸福。大女凱晴現已近10歲,而細女凱琪亦已7歲,喺過去嘅週末佢哋去咗沙灘玩。

湯盈盈不時會喺網上分享老公同女兒嘅合照,一家四口十分幸福Photo from 湯盈盈IG

大女凱晴現已近10歲,而細女凱琪亦已7歲Photo from 湯盈盈IG

過去嘅週末佢哋去咗沙灘玩。Photo from 湯盈盈IG

從湯盈盈分享嘅相片可見凱晴長高好多,爸爸錢嘉樂則同細女凱琪一齊堆沙,睇嚟都好享受呢個假期。唔少網友都大讚凱琪越大越靚女,又指佢非常可愛。

凱晴長高好多Photo from 湯盈盈IG

錢嘉樂則同細女凱琪一齊堆沙Photo from 湯盈盈IG

唔少網友都大讚凱琪越大越靚女,又指佢非常可愛。Photo from 湯盈盈IG

湯盈盈曾因女兒被笑而傷心到喊?!

其實喺細女出世前曾有指因為網民常評論大女凱晴嘅外型令湯盈盈十分傷心,更忍唔住喺屋企大喊,當時錢嘉樂受訪更指湯盈盈話如果細女唔似佢,佢就「發爛渣」!到細女凱琪滿月時錢嘉樂亦表示覺得細女比較似湯盈盈,更直言:「大家幫下手話似媽媽啦,唔係我返到屋企好難做!」

有指因為網民常評論大女凱晴嘅外型令湯盈盈十分傷心,更忍唔住喺屋企大喊Photo from 湯盈盈IG

細女凱琪滿月時錢嘉樂表示覺得細女比較似湯盈盈,更直言:「大家幫下手話似媽媽啦,唔係我返到屋企好難做!」Photo from 湯盈盈IG

事實上當時湯盈盈公開咗細女嘅相後都有唔少人話好似爸爸錢嘉樂,連湯盈盈都發文問:「真係咁似爸爸咩?」,佢接受訪問就指自己唔介意女兒同錢嘉樂似餅印,因為佢中意錢嘉樂。

當時湯盈盈公開咗細女嘅相後都有唔少人話好似爸爸錢嘉樂,連湯盈盈都發文問:「真係咁似爸爸咩?」Photo from 湯盈盈微博

湯盈盈接受訪問就指自己唔介意女兒同錢嘉樂似餅印,因為佢中意錢嘉樂。Photo from 湯盈盈IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

賭王三房兒子何猷啟內地前妻齊嬌晒豪宅自拍,2女兒出鏡超可愛

25 Dec 2022

賭王三房兩位女兒何超雲、何超蓮向來係焦點,佢哋嘅細佬何猷啟相對低調不少。何猷啟2018年娶內地老婆齊嬌,兩人婚後育有兩女,不過2020年佢哋宣佈離婚,而齊嬌亦回復素人生活,近日佢突然喺IG公開與女兒於豪宅內嘅自拍。

何猷啟2018年娶內地老婆齊嬌Photo from 齊嬌IG

何猷啟與內地妻齊嬌育有2個女兒

現年31歲嘅何猷啟大學畢業後主力於內地打理家族生意,同與娛樂圈中人交往嘅兩位姐姐唔同,猷啟嘅感情生活一向低調,佢2017年被影到同內地女友齊嬌(Gi Gi)拍拖,兩人更已極速同居。

賭王三房兩位女兒何超雲、何超蓮向來係焦點,佢哋嘅細佬何猷啟相對低調不少。Photo from 何猷啟微博

猷啟嘅感情生活一向低調,佢2017年被影到同內地女友齊嬌(Gi Gi)拍拖,兩人更已極速同居。Photo from 齊嬌IG

2018年,當年26歲嘅何猷啟公開女友鑽戒照,宣佈求婚成功,正式封盤。佢之後出席公開活動時更自爆其實早已喺一年前於外國註冊結婚,更表示妻子已誕下一女Tittania,自爆已婚育有一女後僅過數月,何猷啟再做爸爸,細女Tylia出世。

2018年,當年26歲嘅何猷啟公開女友鑽戒照,宣佈求婚成功Photo from 何猷啟微博

何猷啟前妻齊嬌Photo from 齊嬌IG

離婚後齊嬌暫停更新社交網站

到2020年賭王逝世,何猷啟同齊嬌亦有帶埋兩個女出席賭王喪禮,不過不久後何猷啟被影到同新歡行街,何猷啟貫徹低調作風,後來先公開與妻子齊嬌已離婚。以往齊嬌都有喺IG出夫妻合照,離婚消息公佈後佢就無再更新社交平台。

到2020年賭王逝世,何猷啟同齊嬌亦有帶埋兩個女出席賭王喪禮Photo from TVB

以往齊嬌都有喺IG出夫妻合照,離婚消息公佈後佢就無再更新社交平台。Photo from 齊嬌IG

齊嬌與女兒著母女裝於豪宅自拍

事隔兩年,齊嬌再度更新IG,佢公開與兩個女兒嘅自拍,拍攝地點除咗喺車內,仲帶疑似係3母女所住嘅豪宅。根據齊嬌嘅IG,佢似乎身在香港過聖誕節。

事隔兩年,齊嬌再度更新IGPhoto from 齊嬌IG

拍攝地點除咗喺車內,仲帶疑似係3母女所住嘅豪宅。Photo from 齊嬌IG

猷啟兩個女兒都十分精靈可愛,其中5歲嘅大女Tittania眼大大非常可愛,佢哋著上母女裝擺出唔同pose影相,齊嬌留言:「My little 2 models. 」過咗一日齊嬌再公開滑雪照,又有喺story拍片,睇嚟佢嘅IG已回復日常更新。

猷啟兩個女兒都十分精靈可愛Photo from 齊嬌IG

5歲嘅大女Tittania眼大大非常可愛Photo from 齊嬌IG

母女合照Photo from 齊嬌IG

四房做冬,何超欣變靚不少

另一面四房一家就聚埋一齊過冬至,何猷亨、何猷君夫婦,以及賭王細女何超欣食飯做節,曾獲賭王大讚「靚到不得了」嘅超欣輪廓深邃,似乎比起舊照突出唔少。

何猷亨、何猷君夫婦,以及賭王細女何超欣食飯做節Photo from 何猷亨IG

何超欣清華大學畢業照Photo from 何猷君微博

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel