download HolidaySmart 假期日常 app
【快速測試】消委會推網上搜尋器!供查詢快速測試包認可名單!附搜尋器連結+使用步驟

【快速測試】消委會推網上搜尋器!供查詢快速測試包認可名單!附搜尋器連結+使用步驟

時事熱話 生活熱話
By Haitaeng on 10 Mar 2022
Digital Editor

香港第五波疫情嚴峻,加上政府日前亦承認快速測試的陽性結果,不少市民都會用快速測試包,自我檢測是否檢疫,引發快速測試包搶購潮!不過,市面上的快速測試包款式各式各樣,大家未必分得清究竟邊款有獲得政府衛生署或歐盟等的認可~消委會今日(3月9日)宣布推出「快速抗原測試包認可名單搜尋器」,方便市民搜尋測試包是否被納入政府衛生署及歐盟等機構的認可名單~

消委會推出「快速抗原測試包認可名單搜尋器」,供市民查詢快速測試包認可名單。Photo from 消委會截圖

#消委會「快速抗原測試包認可名單搜尋器」

消委會推出的「快速抗原測試包認可名單搜尋器」,方便市民搜尋購買的測試包是否已被納入政府衛生署、內地藥監局、歐盟及美國FDA的五大認可名單~市民只需輸入檢測包的關鍵字,例如製造商名稱,搜尋器就會顯示相關的檢測包屬於哪個認可名單。同時,亦可以檢視產品在香港出售的名稱和相片、檢測包的靈敏度和特異度等。相關資料會持續更新,消委會呼籲市民可定期登入網站瀏覽快速測試包的最新資料。

「快速抗原測試包認可名單搜尋器」可搜尋政府衛生署、內地藥監局、歐盟及美國FDA的五大認可名單~Photo from 消委會截圖

#「快速抗原測試包認可名單搜尋器」網站連結

#「快速抗原測試包認可名單搜尋器」搜尋步驟

2.輸入「製造商名稱」

3.顯示測試包屬於邊張認可名單

*想查看測試包的相片,可點擊「圖片」
*需留意,部分產品的在其他地方的登記名稱可能與香港不一樣

只需輸入「製造商名稱」,即可查詢相關快速測試包的資料。Photo from 消委會截圖

#什麽是「靈敏度」/「特異度」

「靈敏度」為測試包檢驗出受感染人士身上檢驗出陽性結果的能力;「特異度」為非感染人士檢驗出陰性結果的能力。根據世界衛生組織(WHO)建議,檢測包的「靈敏度」最少要達80%,「特異度」則至少要達97%。

搜尋測試包認可名單時,亦可查看測試包的「靈敏度」及「特異度」,可以更了解測試包的準確度。Photo from 消委會截圖

#印CE標誌不一定獲歐盟認證

特別留意~快速測試包印有CE標誌不一定獲歐盟認證!消委會提醒即使測試包有CE標誌,但不代表得到有關當局的測試品質認證,建議市民參考歐盟快速抗原測試通用名單。另外,消委會近日就有收到多宗有關快速測試包的投訴,其中有市民指在歐盟快速測試包通用名單中找不到自己購買的牌子,但網店卻稱該測試包有通過歐盟CE認證。

快速測試包印有CE標誌不一定代表獲歐盟品質測試認證!Photo from 消委會截圖

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel